Language
 
Currency

Konkurs "Lato z Tkaniny Karoliny"

Drodzy!

Tu Aga i Karolina :) Czy wiecie, że dokładnie 3 lata temu, 5-go lipca założyliśmy nasz wspólny biznes Tkaniny Karoliny? Dwa miesiące później, 1-go września otworzyłyśmy sklep internetowy. Oznacza to, że zamiast odpoczywać na wakacjach to my przez dwa miesiące pracowałyśmy ciężko, byście mogli łatwo i szybko składać zamówienia już w sklepie. Teraz po trzech latach możemy pozwolić sobie na odpoczynek i możemy też świętować razem z Wami. Postanowiłyśmy połączyć te piękne dwie daty i właśnie dziś, 5 lipca ogłaszamy konkurs, którego finał, czyli ogłoszenie wyników będzie 1 września.

Ogłaszamy konkurs "Lato z Tkaniny Karoliny". Oto zasady:

 NAGRODY

I miejsce - 300 zł 

II miejsce - 200 zł

III miejsce - 100 zł

Dwa wyróżnienia - po 50 zł

 

CO OCENIAMY?

 • Wygląd uszytej rzeczy.
 • Scenerię i oryginalność fotografii.

Można również fotografować daną rzecz na osobie.

 

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Lato z Tkaniny Karoliny”
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Tkaniny Karoliny S.C., ul. Kokosowa 40, 02-797 Warszawa.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/tkaninykaroliny/ oraz na Instagramie w dniach 05. lipca – 01 września 2019 roku.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem Tkaniny Karoliny S.C..
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika Tkaniny Karoliny S.C.
 2. Uczestnik konkursu zamieści zdjęcie przedstawiające rzecz uszytą lub wykonaną z dowolnych materiałów i dodatków ze sklepu Tkaniny Karoliny w scenerii wakacyjnej:
  1. na profilu Facebook-owym, pod postem konkursowym …
  2. lub na swoim profilu Instagram-owym oznaczając zdjęcie hasztagiem #latoztkaninykaroliny
 3. Zdjęcie może przedstawiać torbę, torebkę, plecak, nerkę i inne dowolne akcesoria, a także meble i produkty home decor.
 4. Rzeczy przedstawione w konkursie mogą być uszyte z tkanin, które uczestnik kupił już wcześniej w sklepie Tkaniny Karoliny.
 5. Zdjęcia publikować można od 05-go lipca 2019 do 28-go sierpnia 2019.
 6. Uczestnik może zgłosić się do konkursu dowolną ilość zdjęć.
 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców konkursu. W skład komisji wchodzą Agnieszka Byczek oraz Karolina Ignaczak-Krasuska.
 8. Komisja w wyborze najlepszego zdjęcia będzie brała pod uwagę:
  1. Wygląd uszytej rzeczy.
  2. Scenerię i oryginalność fotografii.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celu opublikowania ich w serwisie Facebook, Instagram i na stronie sklepu www.tkaninykaroliny.pl
 10. Uczestnik zamieszczając zdjęcie osoby jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku na profilu Facebook, Instagram oraz na stronie sklepu Tkaniny Karoliny. 
 11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są: Bony na zakupy w sklepie TkaninyKaroliny.pl, o wartości: 300 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 200 zł za zajęcie drugiego miejsca, 100 zł za zajęcie trzeciego miejsca. Dodatkowo organizator konkursu przyzna dwa wyróżnienia o wartości 50 zł.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 1 września 2019, na profilach social media Tkaniny Karoliny, na Facebooku i Instagramie.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook lub Instagram 1 września 2019 roku.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Tkaniny Karoliny S.C., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 6. Jeśli uczestnik konkursu mieszka za granicą to kod rabatowy będzie wysłany na maila.

DANE OSOBOWE LAUREATÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Laureata Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Tkaniny Karoliny S.C.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.tkaninykaroliny.pl
do góry

Tkaniny Karoliny, ul. Kokosowa 40, 02-797 Warszawa, e-mail: sklep@tkaninykaroliny.pl, tel: 22 245 03 72

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl